Vanliga frågor


Är fossilerna ni säljer äkta?

Alla fossiler vi säljer är äkta. Även om vi har bra och tillförlitliga kontakter så kontrollerar vi alltid varje enskilt fossil som tas in. Att sälja
äkta och korrekt identifierade fossil är något vi lägger största vikt på.

 

Vad baserar ni era priser på?

Värdet av ett fossil kan variera enormt. Det som avgör fossilets värde är hur vanligt det är och  vilken kvalité det har, dvs hur välbevarat det är och om det har reparerats. Därför kan samma typ av fossil som är i samma storlek skilja markant i pris.


Är era fossiler reparerade/restaurerade?

Fossiler kan behöva repareras då miljön kan påverka fossilets hårdhet och vissa fossiler är ömtåligare än andra. Det är vanligt med reparationer men det förändrar inte äktheten av fossilet. Det kan t ex vara att ett fossil gått i tu under utgrävningen så att det behöver sättas samman igen. Vi undviker att ta hem fossiler som genomgått någon större restaurering.

 
Borde inte alla fossiler vara på museum?

Det beror helt på vad det är för fossil och om det är intressant för forskningen. Det finns en stor missförståelse kring detta ämnet men sanningen är att alla fossiler är inte ovanliga, en del fossiler finns i stora mängder, Bläckfiskfossil (Orthoceratiter) är ett exempel på fossil som är vanligt förekommande även här i svenska kalkstensbrott, bor du i lägenhet så är det snarare mer sällan man inte ser dessa i någon av stenarna som trapporna är gjorda av i trapphuset.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

* indicates required