Vanliga frågor

Vanliga frågor

 

Varifrån kommer era fossiler?

Jag köper in de flesta fossiler från kontakter jag haft sedan 2006, som till stor del införskaffar sina fossiler direkt från de som utfört utgrävningarna eller med få mellanhänder.

 

Är fossilerna ni säljer äkta?

Alla fossiler vi säljer är äkta. Även om vi har bra och tillförlitliga kontakter så kontrollerar vi alltid varje enskilt fossil som tas in.

 

Vad baserar ni era priser på?

Värdet av ett fossil kan variera enormt. Det som avgör fossilets värde är hur vanligt det är och  vilken kvalité det har, dvs hur välbevarat det är och om det har reparerats. Därför kan samma typ av fossil som är i samma storlek skilja markant i pris.

Vi baserar även våra priser mycket utifrån vilka deals vi kan göra vid inköp.

 

 

Är era fossiler reparerade/restaurerade?

Fossiler behöver ofta repareras då miljön kan påverka fossilets hårdhet och vissa fossiler är ömtåligare än andra. Många fossiler behöver reparationer ,det är något som ofta kan vara oundvikligt men förändrar inte äktheten av fossilet. Det handlar i de flesta fall om små reparationer. Helt oreparerade fossil är i regel mer kostsamma.

 

Borde inte alla fossiler vara på museum?

Det beror helt på om fossilet är intressant för forskningen. Det finns en stor missförståelse kring detta ämnet men sanningen är att alla fossiler är inte ovanliga, en del fossiler finns i mängder, Bläckfiskfossil (Orthoceratiter) är ett exempel på fossil som är vanligt förekommande även här i svenska kalkstensbrott, bor du i lägenhet så är det snarare mer sällan man inte ser dessa i någon av stenarna som trapporna är gjorda av i trapphuset.Om man tar fossila tänder som exempel så var det vissa djur som tappade många tänder under sin livstid, även om inte alla tänder haft förutsättningarna att bli fossilerade så kunde det ändå resultera i många tänder i slutändan.

 

 

Har du en fråga du inte fått svar på?

Skriv till oss: